“Velkommen til Myrland turist og servicesenter, stedet for deg som liker norsk natur, god mat og et hyggelig miljø.”

Turstier

I Hol kommune, hvor mesteparten av arealet er fjell og utmark, har det naturlig nok vært et nett av ferdselsveger og stier fra gammelt av. Disse utgjorde bindeleddet mellom grendene i kommunen og til grendene rundt om.

Sudndalen - Budalen 18 km
Stien tar av fra bilvegen til Raggsteindalen ved Bakli, rett etter passering av Byrkjedøla.

Stien går opp gjennom Byrkjedalen, videre inn til Naustrande-stølen, forbi Naustrandetjønnet og inn til Hivjuåne. Herfra lett stigning innover mot Storeura.

Vest for jaktbua ved Storeura ligger det ei dyregrav. Flatt og lett terreng mot Kopen, så svak helling nedover mot Miljostølen på Store Budalen. Herfra går det bilveg ned til Geilo.


Raggsteindalen - Lordehytta ved Folarskaret 10 km
Stien tar av vegen til Raggsteindalen ved Nordrestølen. Jevn stigning oppover langs Skarvåne og videre på østsiden av Grønehallnut.

Videre går stien på vestsiden av det nederste Folarskartjønnet og på østsiden av det øverste tjønnet. Derfra er det bratt stigning opp Folarskaret. Stien går opp noe til venstre for Lordehytta.


Myrland - Gurostølen 4 km
Stien tar av ved Myrland Turistsenter, går over elva og følger denne opp til Garlihølen. Derfra noe bratt terreng på sørsiden av elva opp til Gurostølen. Stien går hele tiden i bjørkeskog. Her får man om sommeren kjøpt stølskost samt rømme, ost og smør.


Bry i Hovet (Urundlia) - Sudndalen 5 km
Stien følger grusveg fra Søre Bry ca. 4 km. Videre i bjørkeskog over Sudndalsåsen og ned igjen til Halvorsgard i Sudndalen. Det ligger noen kolgroper langs med stien.


Bakkebrua - Hivjufossen 3 km
Stien tar av fra rv. 50 ca. 300 meter nedenfor Bakkebrua og går opp den bratte bjørkelia til Hivjufossen. Omtrent halvveis opp til fossen, ved Hivjudokkgrovi, ligger rester etter gammel boplass.

Hivjufossen er et flott skue, hele fossefallet er på ca. 250 meter. Det er et skille mellom den øvre og den nedre fossen.


Grytebrua - Nedre Andersstølen - Hivjufossen 5 km
Stien tar av 500 meter vest for Grytebrua ved rv. 50. Den går delvis i bratt bjørkeli opp til den nedlagte Nedre Andersstølen. Videre er det kupert terreng bort til Hivjufossen. Opp lia er det kolgroper langs med stien.


Vandring gjennom Aurlandsdalen
For de fleste er den klassiske fotturen fra Østerbø til Vassbygdi et "must". Her vandrer en i kulturlandskap, forbi nedlagte gårdsbruk og steder som alle har sin historie fra vår kulturarv.

Aurlandsdalen kalles gjerne Norges "Grand Canyon", her får du en naturopplevelse av de sjeldne.