“Velkommen til Myrland turist og servicesenter, stedet for deg som liker norsk natur, god mat og et hyggelig miljø.”

Bygdemuseum

Hol gamlekyrkje
"Hol gamle kirke fylder akkurat sin plads i dalsenkningen som prikken over i-et" skrev riksantikvar Harry Fett i 1916. Den vesle, brunsvidde kirken har vært det sentrale bygget i Holsbygda siden tidlig på 1200 tallet, og har alltid hatt en helt spesiell plass hos alle holinger.

Hol bygdemuseum
Her kan du rusle mellom 17 bygninger, bygd opp som en gammel holingsgard. Fra husmannsstugu, stølsbu, badstugu, stolpehus til smie, eldhus, fjøs og låve. Alt i alt tek museet hand om mer enn 5.000 gjenstander.